Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.509 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề thi thử Toeic 2020 test test

 • 12 phút
 • 1 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 4
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 9 người tham gia
 • 16 lượt làm đề
 • 44% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngoc Thu

Xếp hạng làm bài thi

9+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Ruby Nhung

  128 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Trần Thị Thúy Quỳnh

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 3

  Nguyên Chí Đào

  54 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 4

  long

  52 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 5

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 6

  Đức Nghĩa lớp 4/5

  28 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 7

  Na Ke

  7 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 8

  Hau hp

  14 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 9

  12_Tô Huy

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

Xem tất cả