Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

TEST ĐẦU RA KHÓA NHỚ DỄ DÀNG 600 TỪ TIẾNG ANH - FAAST ENGLISH

 • 30 phút
 • 101 câu
 • Miễn phí

FAAST English sẽ dựa vào kết quả bài test này để đánh giá kết quả học tập của bạn sau Khóa Nhớ dễ dàng 600 từ tiếng Anh. Vì vậy hãy làm bài test 1 cách TRUNG THỰC, bằng hết khả năng của mình, KHÔNG DÙNG TỪ ĐIỂN bạn nhé! Sau khi hoàn thành, bạn nhớ lưu lại kết quả để xác mình khi cần thiết. Good Luck!

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 15 người tham gia
 • 15 lượt làm đề
 • 80% đạt điểm pass
Đề thi mới của FAAST ENGLISH

Xếp hạng làm bài thi

15+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Đoàn Thảo Hương

  101 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 101/101 điểm

 • 2

  FAAST ENGLISH

  101 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 101/101 điểm

 • 3

  Thiên Ân Tạ

  200 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 99.99/101 điểm

 • 4

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 99.99/101 điểm

 • 5

  Hương Chu

  100 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 99.99/101 điểm

 • 6

  Tài Huỳnh Tuấn

  100 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 98.98/101 điểm

 • 7

  daohuukien

  166 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 96.96/101 điểm

 • 8

  Hạnh

  97 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 96.96/101 điểm

 • 9

  Linh Phạm Lê Tú

  95 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 94.94/101 điểm

 • 10

  Le Huynh Phi Yen

  93 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 92.92/101 điểm

 • 11

  Trang Mai

  108 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 88.88/101 điểm

 • 12

  Bắc Lee

  112 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 59.59/101 điểm

 • 13

  linhvv

  39 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 37.37/101 điểm

 • 14

  Thanh Khiet Dao

  3 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/101 điểm

 • 15

  Banh Xuan Quang

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/101 điểm

Xem tất cả