Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

TEST ĐẦU RA KHÓA NHỚ DỄ DÀNG 600 TỪ TIẾNG ANH - FAAST ENGLISH

 • 30 phút
 • 101 câu
 • Miễn phí

FAAST English sẽ dựa vào kết quả bài test này để đánh giá kết quả học tập của bạn sau Khóa Nhớ dễ dàng 600 từ tiếng Anh. Vì vậy hãy làm bài test 1 cách TRUNG THỰC, bằng hết khả năng của mình, KHÔNG DÙNG TỪ ĐIỂN bạn nhé! Sau khi hoàn thành, bạn nhớ lưu lại kết quả để xác mình khi cần thiết. Good Luck!

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 6 lượt làm đề
 • 83% đạt điểm pass
Đề thi mới của FAAST ENGLISH

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  FAAST ENGLISH

  101 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 101/101 điểm

 • 2

  Hương Chu

  100 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 99.99/101 điểm

 • 3

  Hạnh

  97 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 96.96/101 điểm

 • 4

  Le Huynh Phi Yen

  93 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 92.92/101 điểm

 • 5

  Bắc Lee

  112 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 59.59/101 điểm

 • 6

  Thanh Khiet Dao

  3 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/101 điểm