Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.459 đề thi | 71 bộ sưu tập

Test đầu ra với Family English

 • 0 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Anh
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 9 người tham gia
 • 11 lượt làm đề
 • 91% đạt điểm pass
Đề thi mới của oanhkieu nguyenthi

Xếp hạng làm bài thi

9+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  oanhkieu nguyenthi

  59 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 30/30 điểm

 • 2

  Khoi Minh

  721 điểm / 130 lần thi

  Điểm đạt: 29.1/30 điểm

 • 3

  Trí Nguyễn

  73 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 27.9/30 điểm

 • 4

  F4 Mẹ bỉm tự học tiếng anh

  27 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 27/30 điểm

 • 5

  Kha Phạm

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 24/30 điểm

 • 6

  Mingg Mingg TV

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 18.9/30 điểm

 • 7

  anh

  102 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 18.9/30 điểm

 • 8

  Dịu Hoàng

  158 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 17.1/30 điểm

 • 9

  Phương Ngân

  26 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/30 điểm

Xem tất cả