Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

toán 10 buoi 1 năm hoc 2021 2022

 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 12 người tham gia
 • 14 lượt làm đề
 • 43% đạt điểm pass
Đề thi mới của Dung Nguyễn Thị Phương

Xếp hạng làm bài thi

12+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trung Phạm

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 2

  Như Hảo

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 3

  23 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 4

  Nguyễn Gia Hân

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 5

  lanthanh

  62 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 6

  Tuấn

  31 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 7

  Lâm Hưng

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 8

  Huấn Đàm Văn

  10 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 9

  NGUYEN THANH TIN

  63 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 10

  Trần Lê Minh Nhật

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 11

  hiếu hồ

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 12

  12_Phan Bá Kiên

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả