Ngân hàng đề thi

102.102 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

10 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Ngân quỹ - Kế toán ngân hàng - Có đáp án

 • 10 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

10 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Ngân quỹ - Kế toán ngân hàng

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 98 người tham gia
 • 149 lượt làm đề
 • 34% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

98+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Em Tèo

  26 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  nhung nguyen

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Thu Ha Tran

  14 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Luong Vinh

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  nguyentruonglinh

  23 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Ngọc

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Myallen

  25 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Phuoc Tran

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  My

  24 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Hà Mi

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 11

  Myallen

  17 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 12

  quỳnh phạm như

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 13

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 14

  Thien Tuan

  25 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 15

  Thien le

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 16

  Ngô Thị Ngọc Ánh

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 17

  Tran Nguyen Anh Thu B1601715

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 18

  Thuỷ Nguyễn

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 19

  Nguyễn Hương

  21 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 20

  Trần Nam

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 21

  Trang Ailee

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 22

  Trương Mỹ Dung

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 23

  Nguyet Trịnh

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 24

  Hùng Phan

  13 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 25

  Luyện Thi Giáo Viên

  478 điểm / 274 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 26

  uyenbao cao

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 27

  Nguyễn Kim Anh

  11 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 28

  nganngo

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 29

  Phương Thảo

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 30

  1 2

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 31

  phương lê

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 32

  quan tran

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 33

  Thuylinhphan

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 34

  Nguyen Chat

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 35

  Huy Vũ

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 36

  vinhcong

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 37

  Hoàng Khang Nguyễn

  6 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 38

  Đinh Hoàng Bảo Hạnh

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 39

  Tô Tây

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 40

  dethicongchuc1

  156 điểm / 82 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 41

  Đức Nguyễn

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 42

  Ngan Nguyenthidong

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 43

  Tran

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 44

  Tung Vu

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 45

  Thủy

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 46

  Phi Châu Nữ Trúc

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 47

  Chi Hà

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 48

  Lê Việt

  12 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 49

  Đức Nguyễn

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 50

  Thái Bình

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 51

  Nguyen Tuan Nam Nam

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 52

  Nguyen Hani

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 53

  thang

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 54

  Trinh Duc Toan

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 55

  tuan trieu

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 56

  Quang thành

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 57

  Thanh Khiet Dao

  3 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 58

  Phạm Anna

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 59

  phamnhut

  12 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 60

  Madeleine Cao

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 61

  Phuong Nguyen

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 62

  vuong vo

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 63

  Tường Vĩnh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 64

  Ngọc Duy Đặng

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 65

  Nga Ngô Thị Thanh

  5 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 66

  Hải Doãn Đỗ

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 67

  Jeff Is

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 68

  Thùy Linh

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 69

  Sơn Trần Thanh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 70

  Tran Thu Trang

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 71

  Anh Tuan

  132 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 72

  Nhật Minh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 73

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 74

  Yuna Tran

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 75

  Lang Quang Vũ

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 76

  Hà Đức Thọ

  2 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 77

  Trần Bích Ngọc

  37 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 78

  Huy Bùi Quốc

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 79

  nguyenvananh

  72 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 80

  Nguyễn Trần Phương Thảo

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 81

  Huy Tran

  7 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 82

  Dũng Đỗ

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 83

  Banh Xuan Quang

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 84

  Un

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 85

  Nguyễn Văn Tấn

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 86

  Nguyễn Văn Anh

  133 điểm / 52 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 87

  Minh Nguyễn

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 88

  thinh hoang

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 89

  Vũ Trần Văn

  10 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 90

  haohoaphongnha

  28 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 91

  Trần Văn Vũ

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 92

  Thoả Nguyễn

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 93

  Nam Phùng

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 94

  Fintech Minh Tấn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 95

  Võ Thị AnhThư

  134 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 96

  Hung

  25 điểm / 45 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 97

  Hưng Ông

  4 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 98

  Vi Vi

  172 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả