Ngân hàng đề thi

102.102 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm 2021

 • 0 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tuyển dụng Ngân hàng
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 4 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trang Mai

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trang Mai

  108 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 2

  linhvv

  39 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 3

  1 2

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm