Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.514 đề thi | 80 bộ sưu tập

Bài 6 môn GDCD 6 thực hiện trật tự an toàn giao thông

 • 60 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 6
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 10 lượt làm đề
 • 90% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hạ Vân

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Ánh

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 2

  Bé Dung

  22 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 3

  Minh

  27 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 4

  Ngọc Cathy's

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 5

  Senh Tan Thi

  18 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm