Ngân hàng đề thi

102.125 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

bài 7 bảo vệ hòa bình GDCD6

 • 60 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 6
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 2 người tham gia
 • 2 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hạ Vân

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Bé Dung

  22 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 2

  Senh Tan Thi

  18 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm