Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Kiểm tra 15 phút Anh 6 - bài số 1- HKII

 • 15 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 6
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

20:00:00 03/04/2020
20:15:00 05/04/2020

Đề thi mới của Le Thanh Thu

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Le Thanh Thu

  4 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm