Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.518 đề thi | 80 bộ sưu tập

KIỂM TRA TRỌNG ÂM PHÁT ÂM ES ED S

 • 15 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 6
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 11 lượt làm đề
 • 91% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thuỵ Vân

  208 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Chi Dương Linh

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 3

  sơn

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 4

  Nguyễn Ngọc Ánh

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 5

  Quynh Anh Dang

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm