Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

CẤU TRÚC LẶP - TIN HỌC 11 - PASCAL

 • 5 phút
 • 5 câu
 • Miễn phí

BÀI KIÊM TRA VỀ CẤU TRÚC FOR

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 50 người tham gia
 • 252 lượt làm đề
 • 59% đạt điểm pass
Đề thi mới của Kim Phượng

Xếp hạng làm bài thi

50+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Võ Nhật Trí

  46 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 2

  Thúy Anh

  10 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 3

  Bảo Đặng

  13 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 4

  Phạm Thế Quang

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  Thuận Vũ

  12 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 6

  Duy Tân

  41 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Quân

  15 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 8

  Nguyễn Phụng

  7 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 9

  Thanh Thùy

  17 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 10

  Đặng Minh Tân

  25 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 11

  Nhân Nguyễn

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 12

  Tú Phạm

  25 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 13

  Thanh Trúc Nguyễn

  30 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 14

  Ngọc Nương

  10 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 15

  Long Hải

  12 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 16

  Đỗ Thành

  20 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 17

  Thanh Truc le Tran

  15 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 18

  Quỳnh Như

  10 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 19

  Tường Vi

  12 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 20

  Tran Ngo Ai Lan

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 21

  Kim Phượng

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 22

  Minh Nguyen

  42 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 23

  Thinh Tran

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 24

  Nguyễn Thiên Phúc

  11 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 25

  Đỗ Thái Bảo

  17 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 26

  Tân Phát

  12 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 27

  Phat Hoang

  19 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 28

  Hoàng Oanh

  10 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 29

  An Bình Vũ

  22 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 30

  Loan Lưu

  17 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 31

  My Hồ

  12 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 32

  Minh Hoàng

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 33

  VÂN ANH NGÔ NGUYỄN

  12 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 34

  Đào Hồng Ngọc

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 35

  Nguyễn Trí

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 36

  No Hope

  9 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 37

  Phước Sang

  11 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 38

  Nga Phan

  10 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 39

  Nguyễn Hải Minh

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 40

  Ngọc Hiệp

  21 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 41

  Khoa Ngô

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 42

  Trí Đinh

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 43

  Minh Anh Nguyễn

  14 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 44

  Thanh Ngân

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 45

  Tín Nguyễn

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 46

  Thúy Phương

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 47

  Tri Nguyen

  7 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 48

  Dung Phan Thị Hạnh

  7 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 49

  Lê Nguyễn Hà Châu

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 50

  Phuong DoanThuyKim

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả