Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2019 - 2020

  • 90 phút
  • 25 câu
  • 20.000 đ

Đề thi gồm các bài tập trắc nghiệm môn toán 9.

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 0 người tham gia
  • 0 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

0+ thành viên đã tham gia thi