Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.506 đề thi | 76 bộ sưu tập

đề kiểm tra giữa kì học kì 1 - vật lý 11 - de so 01

 • 45 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 7 người tham gia
 • 10 lượt làm đề
 • 50% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  TommyD

  47 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 2

  Nhựt Minh

  24 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 3

  truong nc

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 4

  43. Nguyễn Phương Thảo

  18 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 5

  thutrang

  32 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 6

  Abcdef

  24 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 7

  um ba la

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

Xem tất cả