Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề kiển tra 15 phút môn tiếng anh lớp 9 hệ 10 năm

 • 0 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 9
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 38 người tham gia
 • 64 lượt làm đề
 • 52% đạt điểm pass
Đề thi mới của Le Thi Doan Hanh

Xếp hạng làm bài thi

38+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyen Xuan Tra

  316 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Phạm Duy Tân

  342 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Vũ Minh Đức

  184 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Tiến Đức

  41 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 5

  Le Thi Doan Hanh

  145 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 6

  Phú Thành

  510 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 7

  Đức Tiến

  338 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 8

  Tường Vy Đỗ Lâm

  481 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 9

  Phương Nhi

  495 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 10

  Hoàng Lê Đức

  114 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 11

  MrsHằng

  106 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 12

  Khôi Justin

  179 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 13

  Huy Lê Duy

  53 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 14

  Hoàng Long

  176 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 15

  Nguyn Nhi

  49 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 16

  An Cư

  140 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 17

  Phạm Tú

  226 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 18

  Trương Mỹ Duyên

  215 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 19

  Đoàn Nhưý

  135 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 20

  Trần Lotus Sen

  71 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 21

  Lê Chí Tiến

  173 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 22

  Mai Khanh

  32 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 23

  Tạ Quang Thắng

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 24

  Khánh Đặng

  76 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 25

  Khang Nguyen

  122 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 26

  Nghĩa Ngô

  69 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 27

  Vi Đang Cục Súc

  133 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 28

  Quỳnh Trúc Trần

  130 điểm / 47 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 29

  Nguyễn Đức

  91 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 30

  Mạnh Phạm

  144 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 31

  Nhatanh Tran

  63 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 32

  Đức Mạnh

  140 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 33

  Quynh Nhi

  33 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 34

  Hoàng Châu

  12 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 35

  Tấn Huy Lê

  164 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 36

  Ngoc Anh

  24 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 37

  N

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 38

  Hoàng Phước Thịnh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả