Ngân hàng đề thi

101.401 câu hỏi | 872 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ ÔN KIỂM TRA 45 PHÚT LÝ 10 HKII LẦN I

 • 45 phút
 • 60 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 17 người tham gia
 • 57 lượt làm đề
 • 74% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Văn Trung

Xếp hạng làm bài thi

17+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Hoài Thư

  465 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Ngọc Bích

  442 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 3

  Bảo Châu

  145 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Chi Linh

  220 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Minh Quang

  233 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 6

  Anh Lê

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Văn Trung

  51 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 8

  Nguyễn Lan Anh

  149 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 9

  Duyên Lê

  302 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 10

  Lê Anh Khoa

  126 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 11

  Trucanh Huynh

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 12

  Tuan Ha Anh

  188 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 13

  Phương Dương

  60 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 14

  Nguyen Quoc Anh

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 15

  Linh Vòng

  101 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Trần Thủy Tiên

  103 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 17

  Võ Thị Kim Loan

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

Xem tất cả