Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

KIỂM TRA ONLINE TÔC ĐỘ TRUNG BÌNH 10

 • 15 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 13 lượt làm đề
 • 23% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Văn Trung

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trường Đỗ

  79 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 3

  Phùng Kim Quý

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 4

  Ly

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 5

  Tâm Thu

  16 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 6

  Kim Thien

  0 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm