Ngân hàng đề thi

101.961 câu hỏi | 927 đề thi | 71 bộ sưu tập

THI THU ONLINE TOÁN TNTHPT QUOC GIA DE 1

 • 60 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 7 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 63% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Văn Trung

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trung Hiếu

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Tân Huỳnh

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Phước Jerry Trần

  216 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Tùng Nguyễn Anh

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.6/10 điểm

 • 5

  Thanh

  48 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 6

  Zz Zz

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 7

  Lê Trọng Đức

  52 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

Xem tất cả