Ngân hàng đề thi

101.961 câu hỏi | 927 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ ÔN MỘT TIẾT VẬT LÝ 10 HỌC KỲ II -LẦN I ĐỀ 2

 • 45 phút
 • 60 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 15 người tham gia
 • 39 lượt làm đề
 • 31% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Văn Trung

Xếp hạng làm bài thi

15+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Duyên Lê

  302 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 2

  Ngọc Bích

  442 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  Chi Linh

  220 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 4

  Lê Hoài Thư

  465 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 5

  Bảo Châu

  145 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 6

  Đạt Quốc Phan

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Trần Thủy Tiên

  103 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 8

  Linh Vòng

  101 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 9

  Phương Dương

  60 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 10

  Le Trong Hung

  18 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 11

  Hùng Ngô

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 12

  Nu Nguyen

  11 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 13

  Tuan Ha Anh

  188 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 14

  Phạm Hùng

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 15

  Nguyễn Quang Vinh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả