Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

ĐỀ THI ĐGNL VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ANH LỚP 10 THẦY NGUYỄN HẢI DƯƠNG

  • 105 phút
  • 49 câu
  • Miễn phí

Đề thi được biên soạn và tổng hợp từ nhiều đề thi chuyên trên cả nước.

Fb thầy Dương: https://www.facebook.com/maxduongulis 

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 0 người tham gia
  • 0 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

0+ thành viên đã tham gia thi