Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

ĐỀ THI ĐGNL VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ANH LỚP 10 THẦY NGUYỄN HẢI DƯƠNG

 • 60 phút
 • 49 câu
 • Miễn phí

 PHẦN TRẮC NGHIỆM

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 43 người tham gia
 • 46 lượt làm đề
 • 74% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

43+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Bùi Hoàng Lân

  82 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 45.08/49 điểm

 • 2

  Thanh Xuân

  64 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 44.1/49 điểm

 • 3

  Nguyễn Phú Minh Đức

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 44.1/49 điểm

 • 4

  Ngọc Minh

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 43.12/49 điểm

 • 5

  Phùng Quang Thịnh

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 42.14/49 điểm

 • 6

  ghisnoob

  74 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 40.18/49 điểm

 • 7

  Mai Quỳnh Anh

  40 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 40.18/49 điểm

 • 8

  Uhm Uh

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 40.18/49 điểm

 • 9

  Nhật Phương Nguyễn Mỹ

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 39.2/49 điểm

 • 10

  Minh Châu Ngọc

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 39.2/49 điểm

 • 11

  Thư Lê

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 38.22/49 điểm

 • 12

  Nga

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 38.22/49 điểm

 • 13

  Chee

  38 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 38.22/49 điểm

 • 14

  lam

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 38.22/49 điểm

 • 15

  Trần Thị Hải

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 38.22/49 điểm

 • 16

  Nguyễn Việt Quân

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 37.24/49 điểm

 • 17

  Nguyễn Công Danh

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 33.81/49 điểm

 • 18

  Tran Ngoc Tu

  34 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 33.81/49 điểm

 • 19

  Hoàng Minh Dũng

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 32.83/49 điểm

 • 20

  Đức Lam

  32 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 31.85/49 điểm

 • 21

  Tien Dat

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 29.89/49 điểm

 • 22

  Minh Châu

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 29.89/49 điểm

 • 23

  Nguyễn Ngọc Mai

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 29.89/49 điểm

 • 24

  Lin Lin

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 29.89/49 điểm

 • 25

  Bùi Gia Khánh

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 27.93/49 điểm

 • 26

  Nguyễn Lê Nhật Nam - Daniel

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 27.93/49 điểm

 • 27

  Duc Dai Do

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 27.93/49 điểm

 • 28

  ĐỗNgọc VânAnh

  52 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 26.95/49 điểm

 • 29

  Mai Nguyên Phương

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 26.95/49 điểm

 • 30

  La phuong

  26 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 25.97/49 điểm

 • 31

  Thảo Nhi

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 25.97/49 điểm

 • 32

  Chi

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 23.03/49 điểm

 • 33

  hihihi

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 23.03/49 điểm

 • 34

  Ong vàng

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 21.07/49 điểm

 • 35

  Hiếu Đang Ăn Kem

  21 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 21.07/49 điểm

 • 36

  Hoang Ngo

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 20.09/49 điểm

 • 37

  Nguyễn Hiệp

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 20.09/49 điểm

 • 38

  Như Lưu Quỳnh

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 19.11/49 điểm

 • 39

  Nguyễn Ngọc Ánh

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 16.17/49 điểm

 • 40

  Phan Huy

  11 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10.78/49 điểm

 • 41

  Linh Phan

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.88/49 điểm

 • 42

  Dương Nguyễn Hải

  0 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/49 điểm

 • 43

  dat nguyễn hửu

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/49 điểm

Xem tất cả