Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.509 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi toán cấp thành phố - Thái Bình

 • 1 phút
 • 1 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 3
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 2 lượt làm đề
 • 50% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

10:16:00 08/09/2020
10:17:00 08/09/2020

Đề thi mới của Ngoc Thu

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm