Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề thi thử lớp 9 số 14

 • 0 phút
 • 32 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 9
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 16 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass
Đề thi mới của Linh Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Phạm Việt Linh

  182 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  tung

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 3

  Linh Lê

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 4

  phuogah

  62 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 5

  huy

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 6

  Thao Le

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 7

  duong luong

  19 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 8

  Võ trần bảo ngọc

  24 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.4/10 điểm

 • 9

  Mr Bees

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 10

  Diệu Hoa Phạm

  11 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 11

  Bình Nguyễn.T.

  13 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 12

  Hồ Xuân Bách 9C

  39 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 13

  Aaa Pqa

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả