Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.509 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề thi thử tiếng anh

 • 1 phút
 • 3 câu
 • Miễn phí

ff

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 4 người tham gia
 • 14 lượt làm đề
 • 14% đạt điểm pass
Đề thi mới của Ngoc Thu

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 2

  NGUYEN THANH TIN

  63 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 3

  duyen

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 4

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm