Ngân hàng đề thi

100.961 câu hỏi | 762 đề thi | 66 bộ sưu tập

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 - MÔN TOÁN - ĐỀ 3

 • 95 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 58 người tham gia
 • 64 lượt làm đề
 • 98% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

58+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Dương Seo

  166 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 2

  Dương Xuân Phúc

  182 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  Đức Quang

  186 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Oanh Nguyễn

  126 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Linh Nguyen

  255 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 6

  Trang Hanna

  164 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 7

  Ngô Hiếu

  159 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 8

  Thùy Dương

  203 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 9

  Tú thân

  131 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 10

  Thu Trang

  194 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 11

  Thanh Giang

  163 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 12

  Quỳnh

  129 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 13

  Hảo Nguyễn

  456 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 14

  Đỗ Đạt

  124 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 15

  Thân Huê

  159 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 16

  Rei Nakamura

  155 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 17

  Ngọc Chiến

  153 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 18

  Ánh Nguyễn

  156 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 19

  Thái Bình

  192 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 20

  Hồng Jin

  203 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 21

  Hoply

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 22

  Nguyễn Mạnh Tùng

  118 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 23

  Nguyễn Huy Hoàng

  151 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 24

  Phuong Hoa

  79 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 25

  Đỗ Ánh Dương

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 26

  Em tên thật là tên Thiên Lí

  119 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 27

  Nguyet Nguyen

  187 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 28

  Sao Mai

  77 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 29

  Nguyễn Phương

  80 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 30

  Minh Anh

  121 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 31

  Trần Công Hùng

  147 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 32

  hong nhung

  109 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 33

  Trần Đức Mạnh

  150 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 34

  Thùy Dung

  146 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 35

  Đỗ Thảo

  180 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 36

  Ngọc Hà

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 37

  Đỗ Thị Hằng

  104 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 38

  Thanh Thư

  119 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 39

  Mai Giang

  147 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 40

  Nguyễn Thành

  155 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 41

  Phương Thảo

  110 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 42

  Lộc

  127 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 43

  Hùng trần

  105 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 44

  Vũ Thị Ngọc

  66 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 45

  Phương

  232 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 46

  Thanh Hà

  36 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 47

  Hoàng Thu Luyến

  77 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 48

  Nguyễn Quang Bắc

  183 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 49

  Nguyễn Mai Anh

  100 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 50

  Đỗ Đăng Kiên

  104 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 51

  Ngọc Hòa

  109 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 52

  Tạ thị huyền ngọc

  95 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 53

  Hưng

  97 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 54

  Quỳnh Mai

  136 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.6/10 điểm

 • 55

  Chu Thị Ngọc

  137 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 56

  Thu Hương

  101 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 57

  Anh

  197 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 58

  Yên 12a6

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

Xem tất cả