Ngân hàng đề thi

102.102 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

THI THỬ ĐỊA 12 THPT QUỐC GIA

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 41 người tham gia
 • 48 lượt làm đề
 • 85% đạt điểm pass
Đề thi mới của Dương Hồng

Xếp hạng làm bài thi

41+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê thanh lam

  92 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Lò thị nga

  39 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 3

  Subin Quynh

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 4

  Lò Văn Tuấn

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 5

  Thị Quý Quàng

  54 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 6

  Bao lo

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 7

  Nhung Quang

  90 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 8

  Chiêm

  35 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 9

  Anh Lo

  63 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 10

  Lò thị huệ

  34 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 11

  Nam Vì Thi

  34 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 12

  Thang Luong

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 13

  Huu Vì

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 14

  Linh chi Tong thi

  60 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 15

  Vì nguyên khải

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 16

  Hùng Trương Vệ

  65 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 17

  Thắm Thị

  32 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 18

  Thi Vì

  53 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 19

  Tuan Anh

  86 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 20

  Lường Văn Phương

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 21

  Vì Thị Diên

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 22

  Lường văn chung

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 23

  Vì Thị Thảo

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 24

  Thì linh Lo

  29 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 25

  Đạt Trần

  67 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 26

  Po Thao

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 27

  Vì Văn Niệm

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 28

  Quàng Thị Ngọc

  28 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 29

  Song Giang

  27 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 30

  Ánh Lường

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 31

  Nênh

  25 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 32

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 33

  Thao Thao

  24 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 34

  Thaochi

  24 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 35

  Linh Tâm

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 36

  Bình Đặng

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 37

  Trang Lo

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 38

  18_Khánh Huyền

  31 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 39

  Yoongi min

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 40

  Lệ Lương

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 41

  Spirit Junior

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

Xem tất cả