Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

THI THỬ ĐỊA 12 THPT QUỐC GIA

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 93 người tham gia
 • 108 lượt làm đề
 • 62% đạt điểm pass
Đề thi mới của Dương Hồng

Xếp hạng làm bài thi

93+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê thanh lam

  92 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Sỹ Tùng Thiều

  55 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Lò thị nga

  39 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 4

  Subin Quynh

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 5

  Lò Văn Tuấn

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 6

  Triệu Mỹ Nguyễn Thị

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 7

  Giang Nguyen

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 8

  Thị Quý Quàng

  54 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 9

  Bao lo

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 10

  Nhung Quang

  90 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 11

  Chiêm

  35 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 12

  Anh Lo

  63 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 13

  Quỳnh Anh Lê

  69 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 14

  Lò thị huệ

  34 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 15

  Nam Vì Thi

  34 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 16

  Mỹ Khánh Võ Hoàng

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 17

  Thang Luong

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 18

  Huu Vì

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 19

  Linh chi Tong thi

  60 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 20

  Vì nguyên khải

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 21

  Hùng Trương Vệ

  65 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 22

  Thắm Thị

  32 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 23

  Thi Vì

  53 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 24

  Tuan Anh

  86 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 25

  Thành Nghiệp

  53 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 26

  Lường Văn Phương

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 27

  Trần Thu Huyền

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 28

  Vì Thị Diên

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 29

  luyến thanh

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 30

  Lường văn chung

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 31

  Vì Thị Thảo

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 32

  Thì linh Lo

  29 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 33

  Đạt Trần

  67 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 34

  Po Thao

  29 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 35

  Vì Văn Niệm

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 36

  Quàng Thị Ngọc

  28 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 37

  Tuyen Le

  64 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 38

  Song Giang

  27 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 39

  dlinhh

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 40

  Hằng Nguyễn Thị

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 41

  vdanh

  57 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 42

  Ánh Lường

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 43

  Phương Uyên Nguyễn

  31 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 44

  05. Thu Hiền

  44 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 45

  Diem Hang Hoang

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 46

  Nênh

  25 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 47

  29 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 48

  Vi Anh Thế

  24 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 49

  Thao Thao

  24 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 50

  Thaochi

  24 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 51

  Linh Tâm

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 52

  Bình Đặng

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 53

  Nguyễn Thanh Trúc

  23 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 54

  Huykhongyeuem

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 55

  23. Trần Mỹ Ngân

  71 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 56

  Việt Anh

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 57

  12. Khánh Linh - 11B

  63 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 58

  Uyên Phạm

  59 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 59

  Nguyễn Lê Quốc Đạt

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 60

  37.Hoàng Thị Yếnn (ín)

  40 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 61

  Phạm Ngọc Châu

  42 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 62

  Ánh Nhung Nguễn Thị

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 63

  Trang Lo

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 64

  Yến Nhi Đào Trần

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 65

  18_Khánh Huyền

  31 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 66

  Thanh Tùng Trần

  14 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 67

  Vũ Dương Văn Anh

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 68

  Nguyễn Văn Thỏa

  23 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 69

  Minm Laa

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 70

  Yoongi min

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 71

  khachvanglai

  11 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 72

  40. Tô Ngọc Yến Vi

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 73

  Thuỳ Dung

  10 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 74

  Thế Anh Nguyễn

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 75

  sang1105 nguyen

  32 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 76

  伊藤初美

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 77

  Lệ Lương

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 78

  Hạ Vy Dương

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 79

  Châu Lê

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 80

  Đinh Thị Ánh Tuyết

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 81

  f α и т α ѕ у

  6 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 82

  Phương Nguyễn Hoài

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 83

  Nghĩa Nguyễn Trung

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 84

  Châu Mỹ Nhung

  5 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 85

  Spirit Junior

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 86

  Trần Thu Hiền

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 87

  Tan Trung

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 88

  Tuấn Nguyễn

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 89

  10A2- Đặng Tú Minh

  0 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 90

  giaovientieuhoc

  27 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 91

  Thắng Cái Đức

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 92

  Huynh Trần

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 93

  Thuỳ Dung

  6 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả