Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.514 đề thi | 80 bộ sưu tập

ôn tập kiểm tra giữa kì 2

 • 60 phút
 • 50 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 24 người tham gia
 • 26 lượt làm đề
 • 31% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thầy Đạt GVTHPT Đoàn Thị Điểm

Xếp hạng làm bài thi

24+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Tớ Tên Hùngg

  88 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 2

  12.3 Trần Hoàng Quỳnh Như 26

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 3

  dlinhh

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Khánh ly

  55 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Duy Nguyễn

  49 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 6

  liên

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.6/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Mỹ Đức

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 8

  Diễm My Nguyễn

  69 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 9

  nguyenthanhhai

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 10

  Vietanh Bui

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 11

  Khánh Linh Bùi

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 12

  32.Đỗ Khắc Phúc.11A1

  16 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 13

  Đinh Nguyễn Đức Việt

  28 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 14

  Công Viết

  25 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 15

  Bảo Lê

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 16

  Đức Nghĩa lớp 4/5

  28 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 17

  siu onana

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 18

  Banana

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 19

  Nguyễn Minh Tuấn

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 20

  Nghia Nguyen

  1 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 21

  Lê Văn Việt

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 22

  trung le

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 23

  Nam Vu

  7 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 24

  quân nguyễn

  0 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả