Ngân hàng đề thi

102.102 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

ôn tập kiểm tra giữa kì 2

  • 60 phút
  • 50 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 7 người tham gia
  • 8 lượt làm đề
  • 13% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thầy Đạt GVTHPT Đoàn Thị Điểm

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả