Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

ôn tập kiểm tra giữa kì 2

  • 60 phút
  • 50 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 8 người tham gia
  • 9 lượt làm đề
  • 22% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thầy Đạt GVTHPT Đoàn Thị Điểm

Xếp hạng làm bài thi

8+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả