Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.518 đề thi | 80 bộ sưu tập

Nội dung ôn tập trắc nghiệm lớp 12 - 21-22

 • 45 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 51 người tham gia
 • 76 lượt làm đề
 • 88% đạt điểm pass
Đề thi mới của Vân Trương thị thúy

Xếp hạng làm bài thi

51+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Bích Dịu

  171 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Tẩn Mẩy Quẩy

  113 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Tẩn Thị Ngọc Anh

  107 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 4

  Đỗ Hoài Linh

  115 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 5

  Cứ A Trở

  70 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 6

  Chi

  39 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 7

  Thảo Ly

  39 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 8

  Bạch Băng Băng

  111 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 9

  Phương Vừ

  98 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 10

  Viết Nặng Việt

  68 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 11

  Giangthisai

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 12

  Chao Khe May

  71 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 13

  Tẩn Lở Mẩy

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 14

  San mẩy Tẩn

  67 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 15

  Chảo Tả Mẩy

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 16

  Tả Mẩy Lý

  66 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 17

  Hoàng Linh Ngân

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 18

  Chảo Lở

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 19

  Thị Vụa Tráng

  34 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 20

  thao

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 21

  Mẩy

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 22

  Mẩy

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 23

  Vy

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 24

  Tẩn Lở Mẩy

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 25

  Tẩn San Mẩy

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 26

  ABC c

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 27

  TrangNhung

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 28

  Nông thị thương

  33 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 29

  Lồ Thị Thúy

  32 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 30

  Chảo Thị Dung

  32 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 31

  Hoàng Thái Nhi

  62 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 32

  Nấm Chị

  32 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 33

  Ct Mẩy

  92 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 34

  Tráng a khá

  31 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 35

  Tẩn Thị Ngọc

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 36

  Kim Kim

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 37

  Lở Láo

  29 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 38

  Kiều Trang

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 39

  Tẩn Láo Lở

  295 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 40

  nguyễn thị thu trang

  26 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 41

  Thị Nhi

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 42

  Vuthikimoanh

  24 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 43

  Khanhhuyen Vangthi

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 44

  Phàn Ngọc Ánh

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 45

  Lý ngọc

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 46

  Hung Xuan

  19 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 47

  Long

  14 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 48

  Tả Tẩn

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 49

  Vừ Thị Phương

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 50

  Sùng Thị Mô

  240 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 51

  Vân Trương thị thúy

  274 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

Xem tất cả