Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

toán giữa kì 1 lớp 12

 • 90 phút
 • 35 câu
 • Miễn phí

..

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khang Vo Minh

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Khang Vo Minh

  142 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm