Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

kiểm tra thử 5 phút

 • 0 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 13 lượt làm đề
 • 85% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

15:40:00 19/05/2020
15:45:00 19/05/2020

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Hoài Thư

  465 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Duyên Lê

  302 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Lê Anh Khoa

  126 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Tuan Ha Anh

  188 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Minh Quang

  233 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Ngọc Bích

  442 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm