Ngân hàng đề thi

101.745 câu hỏi | 916 đề thi | 71 bộ sưu tập

ON TAP CHUONG 4 - 01

  • 60 phút
  • 45 câu
  • Miễn phí
45 câu tổng ôn chương 4 dao động điện từ
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 64 người tham gia
  • 67 lượt làm đề
  • 99% đạt điểm pass
Đề thi mới của BACHTRUNGDUNG

Xếp hạng làm bài thi

64+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả