Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

ÔN TẬP CHƯƠNG 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - 402

  • 50 phút
  • 45 câu
  • Miễn phí
đề 45 câu ôn tập chương 4 dao động điện từ
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 22 người tham gia
  • 26 lượt làm đề
  • 88% đạt điểm pass
Đề thi mới của BACHTRUNGDUNG

Xếp hạng làm bài thi

22+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả