Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

ÔN TẬP CHƯƠNG 5 - SÓNG ÁNH SÁNG - 503

  • 50 phút
  • 40 câu
  • Miễn phí

đề 503 - sóng ánh sáng là đề mức đồ câu hỏi cơ bản

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 63 người tham gia
  • 69 lượt làm đề
  • 97% đạt điểm pass
Đề thi mới của BACHTRUNGDUNG

Xếp hạng làm bài thi

63+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả