Ngân hàng đề thi

100.961 câu hỏi | 762 đề thi | 66 bộ sưu tập

PHIẾU TRA LỜI ĐÁP ÁN

 • 30 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

15:34:00 29/05/2020
16:00:00 29/05/2020

Đề thi mới của Nguyễn Văn Trung

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lê Anh Khoa

  126 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 4.68/6 điểm

 • 2

  Lê Hoài Thư

  465 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 4.38/6 điểm

 • 3

  Ngọc Bích

  442 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 4.08/6 điểm

 • 4

  Tuan Ha Anh

  188 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/6 điểm

 • 5

  Minh Quang

  233 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/6 điểm