Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.459 đề thi | 71 bộ sưu tập

THPT QUOC GIA VAT LY 014

 • 0 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 20 người tham gia
 • 21 lượt làm đề
 • 95% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

09:33:00 29/04/2021
23:31:00 02/05/2021

Đề thi mới của BACHTRUNGDUNG

Xếp hạng làm bài thi

20+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Đinh thị thuý hằng

  110 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 2

  Hoàng Mỹ Uyên

  110 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 3

  Vương Gia Bảo

  126 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Linh Nguyễn

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Ngọc Chung Kim

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 6

  Tâm Nguyễn

  61 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 7

  Sơn Lê đình

  96 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 8

  phuc nguyenviet

  61 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 9

  Diệu Linh

  129 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 10

  Natsu Ingneel

  63 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 11

  việt hoàng

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 12

  Ngốc Lan

  57 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 13

  My Nguyễn

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 14

  Hiếu Lê duy

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 15

  thanh bi

  135 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 16

  Vũ Thị Xuân

  81 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 17

  Hoàng khuyên

  93 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 18

  Lê trường giang

  66 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 19

  Việt an

  81 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 20

  Phạm quý hiếu

  71 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

Xem tất cả