Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

10-0- kiểm tra kiến thức THCS 25 câu

 • 30 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 10
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 21 người tham gia
 • 22 lượt làm đề
 • 82% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

21+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hải Yến Ngô

  52 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Minh Tam Do

  85 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Linh Lý

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Cẩm Nhung Nguyễn

  51 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Đức Tùng Nguyễn

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 6

  Huy Trần Quang

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 7

  Khôi Lê Gia

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 8

  huy Bui

  43 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 9

  khánh

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 10

  Vũ Trần Đại

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 11

  hoài thu

  39 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 12

  Trang Gia

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 13

  Hương Đinh

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 14

  Ng đức dũng

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 15

  Bảo Anh

  17 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 16

  Huynh Nhat Minh

  42 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 17

  Khánh Linh Trịnh Đoàn

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 18

  27. Phạm Bảo Lâm 8A2.1

  66 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 19

  Khang Trương

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 20

  Arosa Animation

  32 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 21

  Bùi Văn Công

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

Xem tất cả