Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.514 đề thi | 80 bộ sưu tập

11-1-LUYỆN TẬP DUNG DỊCH - 01

 • 35 phút
 • 22 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 22 người tham gia
 • 26 lượt làm đề
 • 38% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

22+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  15-Võ Ngọc Hoàng Lâm-11A5

  28 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 2

  halinhhh

  50 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 3

  Thành nam Nguyễn

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 4

  35.Đỗ Dương Trí Thuận

  17 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 5

  Khoa Anh

  92 điểm / 32 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 6

  Xuân Minh Đặng

  54 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 7

  Nhật Tân Đinh

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 8

  An Ryeo

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 9

  hieu lai

  44 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 10

  Linh Mai

  27 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 11

  Lâm Phúc Đào

  55 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 12

  Na Phan

  17 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 13

  khanhyeuem

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 14

  Phương Nhi

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 15

  Tuấn Lê

  28 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 16

  Axi

  31 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 17

  Trần Thị Thanh

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 18

  30. Quý Trần

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 19

  Cường Phạm

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 20

  Định Phạm

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 21

  tin học 6789 bài kiem tra

  61 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 22

  Nguyễn bình an

  23 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả