Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

11-1-LUYỆN TẬP DUNG DỊCH - 01

 • 35 phút
 • 22 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 7 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 50% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thành nam Nguyễn

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 2

  Xuân Minh Đặng

  54 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 3

  An Ryeo

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 4

  hieu lai

  44 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 5

  Na Phan

  17 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 6

  Trần Thị Thanh

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 7

  Cường Phạm

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

Xem tất cả