Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

Tổng ôn hữu cơ 11 - 5

 • 50 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 60% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyen Son Tung

  146 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 2

  nhianh

  203 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 3

  Lâm Phúc Đào

  55 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 4

  Thư Đào

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 5

  Ngân

  13 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm