Ngân hàng đề thi

102.059 câu hỏi | 1.338 đề thi | 71 bộ sưu tập

99 câu trắc nghiệm luật giáo dục ôn thi giáo viên tiểu học 2019 - Đề 1 - Có đáp án

 • 120 phút
 • 99 câu
 • Miễn phí

99 câu trắc nghiệm luật giáo dục ôn thi giáo viên tiểu học 2019 - Đề 1 - Có đáp án

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 200 người tham gia
 • 309 lượt làm đề
 • 75% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

200+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trần Thị Ngọc Trâm

  493 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Hau Minh

  634 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Vũ Minh Đức

  357 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Ngọc Hoa

  490 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.9/10 điểm

 • 5

  Linh Ruby

  347 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Thu Hương

  327 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 7

  Lengoc

  590 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 8

  Cam

  355 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 9

  Đậu Dũng

  424 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 10

  tuyet0811

  475 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 9.6/10 điểm

 • 11

  Đỗ Thanh Tùng

  930 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 9.6/10 điểm

 • 12

  Vũ Minh Thơ

  144 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 13

  Ly Ly

  331 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 14

  Tuyền

  699 điểm / 70 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 15

  Nhung mon

  194 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 16

  Lê Nguyễn Kim Thanh

  434 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 17

  Đoàn Thu Anh

  743 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 18

  phuongkoi

  262 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 19

  Kiều Trang

  307 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 20

  Linhlinh

  92 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 21

  ha

  379 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 22

  Vu Lieu

  342 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 23

  Trần Thị Ngọc Trâm

  91 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 24

  Loan Lien

  90 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 25

  Ky Do

  108 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 26

  Thu

  355 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 27

  Giang

  470 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 28

  Đức Thọ Lê

  270 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 29

  Susu

  423 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 30

  Nguyễn Phương

  328 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 31

  Minh

  602 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 32

  trumyeuhoi

  201 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 33

  Phùng Hương

  134 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 34

  Bùi Hà

  132 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 35

  Dương Thủy Tiên

  316 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 36

  Pham Mai

  176 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 37

  Hang

  92 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 38

  Thiem van

  673 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 39

  Ngô Huyền Dung

  122 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 40

  Hien Phamthu

  349 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 41

  Vân Anh Trương

  248 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 42

  Anh Lê Vân

  119 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 43

  Kim Chi

  168 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 44

  Lạc Lối

  165 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 45

  Ly

  214 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 46

  Duli

  83 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 47

  Kim Thu

  154 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 48

  Thu Trang

  81 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 49

  Bông

  156 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 50

  Trang Phale

  80 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 51

  Nguyễn Kim Mai

  154 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 52

  Minh Phương

  121 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 53

  Lê Thị Huyền Trang

  79 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 54

  Nguyễn Thu Hằng

  79 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 55

  Nguyễn Thị Diệu

  202 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 56

  Nguyễn Kiến Thạo

  212 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 57

  Bùi Hà

  126 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 58

  Nguyễn Thu Phượng

  79 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 59

  Thỵ Quyên

  100 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.9/10 điểm

 • 60

  Ngô Thị Phương Anh

  123 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.9/10 điểm

 • 61

  Tạ thị thắm

  125 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.9/10 điểm

 • 62

  Thúy An

  77 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 63

  Liên Nguyễn Hương

  77 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 64

  bui luong

  195 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 65

  Phuong anh

  310 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 66

  Han99

  258 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 67

  Nanh

  187 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 68

  Thị Hoài Thương Nguyễn

  87 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 69

  Trang Nt

  139 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 70

  Lê Nhung

  211 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 71

  Linhsu1708

  152 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 72

  Phu Nguyen

  75 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 73

  Tín Nguyễn

  420 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 74

  Phạm Kim Ngân

  92 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 75

  PhamHanh

  75 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 76

  Nguyễn Thu Thảo

  978 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 77

  quyenle

  247 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 78

  Kim Loan

  74 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 79

  phượng vũ

  264 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 80

  Thuỳ Dương

  300 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 81

  Ta Chan

  130 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 82

  Susu2018

  169 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 83

  ngocanh141997

  124 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 84

  Loan Lolity

  73 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 85

  An Nhiên

  520 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 86

  tung anh

  107 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 87

  Anh Le

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 88

  Linh Linh

  114 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 89

  Nguyenhoa

  470 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 90

  Ha Thi Minh Thuy

  131 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 91

  Trần Thảo

  72 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 92

  Quỳnh Hương Lê

  72 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 93

  Huongson123@

  179 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 94

  phammyle

  179 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 95

  Kông

  229 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 96

  Thu Van

  71 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 97

  Hà Ly Nguyễn

  879 điểm / 48 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 98

  dotubinh

  207 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 7.1/10 điểm

 • 99

  Mai Thùy Linh

  80 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.1/10 điểm

 • 100

  Habiu habiu

  324 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 101

  maidung

  305 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 102

  Huế Dương

  106 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.9/10 điểm

 • 103

  Dương Kim Dung

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.9/10 điểm

 • 104

  vegiang1212

  382 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 105

  phương

  130 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 106

  Minh Nguyen

  67 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 107

  Thuỳ Dương

  66 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 108

  hoaithu

  83 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 109

  phương

  105 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 110

  KanMercy

  170 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 111

  quyen2014

  97 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.6/10 điểm

 • 112

  khanhlinh1369

  65 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.6/10 điểm

 • 113

  Nguyễn Ngọc Linh

  65 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.6/10 điểm

 • 114

  Huyen

  494 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 115

  Phạm Lương

  219 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 116

  Lan Tăng

  105 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 117

  Cao Thanh Hằngg

  158 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 118

  thutrang

  81 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 119

  Thảo Vy

  407 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 120

  Nguyễn Thu Thảo

  222 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 121

  Hoahoa

  262 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 122

  bill_chip

  146 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 123

  ThanhHuy

  62 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 124

  Phan thị phụng

  239 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 125

  Đông

  62 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 126

  hau

  122 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 127

  Mỹ Hạnh

  157 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 128

  nguyễn quỳnh

  136 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 129

  Vanvan

  88 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 130

  Phan Huyền

  162 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 131

  Lê thị giàu

  103 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 132

  BiBi2018

  69 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 133

  Mộc Châu MV

  60 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 134

  maitho

  166 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 135

  Thuy Phuong

  165 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 136

  Halam

  119 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 137

  Hải yến

  58 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 138

  thu trang

  58 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 139

  Trần ngọc ánh

  164 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 140

  Gaden

  121 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 141

  Ngọc Ánh

  56 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 142

  Tuấn Lê

  67 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 143

  Cẩm thúy

  212 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 144

  Trà

  72 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 145

  Thuỳ Dương

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 146

  Đức Thọ

  53 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 147

  Nguyen thi hai hai

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 148

  dang

  187 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5.4/10 điểm

 • 149

  Út cưng

  96 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 150

  huỳnh thị chi

  58 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 151

  Lan

  54 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 152

  ngankhoi

  171 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 153

  Xuân Hồng

  75 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 154

  bồ công anh

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.1/10 điểm

 • 155

  Ngoc Huynh

  278 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 4.9/10 điểm

 • 156

  Quỳnh Anh

  58 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.9/10 điểm

 • 157

  Phương Thu

  260 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 4.9/10 điểm

 • 158

  Trần Hương Giang

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 159

  Thục Uyên

  48 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 160

  Hoàng Văn Phụng

  424 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 4.6/10 điểm

 • 161

  Vivian

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 162

  Ngô Thị Hương

  97 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 163

  Kiều

  72 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 164

  Linh Phạm

  78 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 165

  Thúy

  146 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 4.1/10 điểm

 • 166

  Hoang Phuong Anh

  234 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 3.9/10 điểm

 • 167

  dffnte

  94 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 168

  Thanh Loan

  1939 điểm / 106 lần thi

  Điểm đạt: 3.4/10 điểm

 • 169

  phamvanhiep1995

  153 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 170

  nguyen thai co

  520 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 171

  tuananh24081997

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 172

  Mai Hương

  25 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 173

  cuc Susi

  734 điểm / 48 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 174

  La NT

  70 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 175

  Lê Thu Phương

  106 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 176

  Thảo Bùi

  95 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 177

  Cẩm Huế

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 178

  Dũng Nguyễn

  166 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 179

  haivan

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 180

  Đặng Thu Niềm

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.9/10 điểm

 • 181

  Đặng Thu Niềm

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.9/10 điểm

 • 182

  Hồng Điệp

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 183

  Ut.tdp9x

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 184

  văn tường hà

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 185

  Lan Tăng

  149 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 186

  Nga

  148 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 1.4/10 điểm

 • 187

  Đặng Thị Thảo Vi

  142 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 1.4/10 điểm

 • 188

  Lưu Hương

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 189

  Huế

  17 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 190

  HBH

  7 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 191

  Luyện Thi Giáo Viên

  478 điểm / 273 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 192

  Linh

  23 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 193

  dieu luong

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 194

  Le Kim

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 195

  quynhtran

  5 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 196

  ThuHa

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.1/10 điểm

 • 197

  Doan

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.1/10 điểm

 • 198

  QuynhtrangHP

  9 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 199

  Tung

  4 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 200

  Nhung

  0 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả