Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

đề luyện thi thăng hạng giáo viên 2020

 • 45 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tuyển dụng công chức
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 9 người tham gia
 • 20 lượt làm đề
 • 85% đạt điểm pass
Đề thi mới của HanhPth

Xếp hạng làm bài thi

9+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Khanh Hoang

  251 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Hồ Văn Lực

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Trần Duy Nhật Thy

  26 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 4

  Đặng Thị Thanh Nga

  125 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 5

  Huê Sắc

  695 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 6

  Pham Ngoc Liem

  256 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 7

  Mèo con

  243 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 8

  Phan Thị Vân

  37 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 9

  Nguyễn Thu

  10 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

Xem tất cả