Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

đề luyện thi thăng hạng giáo viên 2020

 • 45 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tuyển dụng công chức
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 25 người tham gia
 • 39 lượt làm đề
 • 72% đạt điểm pass
Đề thi mới của HanhPth

Xếp hạng làm bài thi

25+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Khanh Hoang

  251 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Hồ Văn Lực

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Giap Luong

  40 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Hau Nguyen

  78 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 5

  ouselittle Tam

  51 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 6

  Trần Duy Nhật Thy

  26 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 7

  Văn Chiều

  247 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 8

  thảo phương

  170 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 9

  Đặng Thị Thanh Nga

  125 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 10

  Huê Sắc

  695 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 11

  Pham Ngoc Liem

  256 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 12

  Mèo con

  243 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 13

  Tùng Thanh

  93 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 14

  Phan Thị Vân

  37 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 15

  Lienhoa tran

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 16

  anhduong

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 17

  Tien Le

  86 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 18

  Hoài Sang Trương

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 19

  thuhoai le

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 20

  Nguyễn Thu

  10 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 21

  minh đức nguyễn

  35 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 22

  Ngáo FF

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 23

  Ha Nguyen Thu

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 24

  trường nguyên

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 25

  Ngọc Anh Đậu Thị

  5 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả