Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Tập huấn thi TN THPT 2020

 • 60 phút
 • 2 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tuyển dụng công chức
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 48 người tham gia
 • 67 lượt làm đề
 • 10% đạt điểm pass
Đề thi mới của Cường Phan Mạnh

Xếp hạng làm bài thi

48+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Huy Nguyễn

  678 điểm / 150 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Tuyet

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 3

  No Salt

  6 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 4

  Hưng Ông

  4 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 5

  Long Pham

  1 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 6

  Đức Lương

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 7

  Manh Ngoc Pham

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 8

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 9

  NVP Vlog

  1 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 10

  Nhan Nguyen

  29 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 11

  linh hoang

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 12

  Duy Bui Khuong

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 13

  Hoài PT

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 14

  Trịnh Đông Sang

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 15

  Thanh

  61 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 16

  Nguyễn Trung Hiếu

  97 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 17

  Nam Vu

  7 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 18

  Giáp Nam

  20 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 19

  Duck Duck

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 20

  Sinh Hào

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 21

  Yuuta

  21 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 22

  Nguyễn Hồng Phi

  2 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 23

  Hoàng Kool

  65 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 24

  khong bien

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 25

  Nguyễn Duy Phú

  2 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 26

  Huy Le

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 27

  Bùi Thị Yến Nhi

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 28

  Cường Phan Mạnh

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 29

  Lam Dang

  16 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 30

  Thái Lê Minh

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 31

  Giang Đặng

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 32

  Đặnng Mỹ Lụa

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 33

  Trần Nguyễn Khoa Anh

  2 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 34

  Tùng Nguyễn Anh

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 35

  Lam Duong

  1886 điểm / 83 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 36

  Quân Lê Anh

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 37

  Phuong Anh

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 50/100 điểm

 • 38

  Tyshell

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 39

  Nguyễn thành Công

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 40

  Minh Biken

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 41

  phamnhut

  12 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 42

  Vy Trinh

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 43

  Vũ Trần Văn

  10 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 44

  Linh Phan

  6 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 45

  Tuong Vi Do

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 46

  Huyền Nguyễn

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 47

  Tú Phan

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 48

  Thuỳ Linh

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

Xem tất cả