Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

Trắc nghiệm lái xe Rada

 • 90 phút
 • 5 câu
 • Miễn phí

Đề thi trắc nghiệm các quy định của Công ty Rada, nhằm tuyển dụng lái xe tham gia hệ thống Rada

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 12 lượt làm đề
 • 25% đạt điểm pass
Đề thi mới của Van Hau Hoang

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Van Hau Hoang

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 40/50 điểm

 • 2

  Vũ Trần Văn

  10 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 40/50 điểm

 • 3

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 30/50 điểm

 • 4

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 20/50 điểm

 • 5

  Ngô Khánh

  37 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/50 điểm