Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Trắc nghiệm lái xe Rada

 • 90 phút
 • 5 câu
 • Miễn phí

Đề thi trắc nghiệm các quy định của Công ty Rada, nhằm tuyển dụng lái xe tham gia hệ thống Rada

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 18 người tham gia
 • 25 lượt làm đề
 • 20% đạt điểm pass
Đề thi mới của Van Hau Hoang

Xếp hạng làm bài thi

18+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Van Hau Hoang

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 40/50 điểm

 • 2

  Hành Đình

  22 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 40/50 điểm

 • 3

  Vũ Trần Văn

  10 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 40/50 điểm

 • 4

  Ngoc Thu

  200 điểm / 118 lần thi

  Điểm đạt: 30/50 điểm

 • 5

  Nguyễn Sinh Hùng

  66 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 30/50 điểm

 • 6

  Nhan Nguyen

  29 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 20/50 điểm

 • 7

  Nam Vu

  7 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 20/50 điểm

 • 8

  Minh Minh

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 20/50 điểm

 • 9

  Ngọc Thu

  27 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 20/50 điểm

 • 10

  Kim Chi Panda

  149 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 20/50 điểm

 • 11

  Vi Hồng

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/50 điểm

 • 12

  Thanh Tùng Trần

  14 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/50 điểm

 • 13

  Thành Trần

  2 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/50 điểm

 • 14

  bách nguyễn

  50 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 10/50 điểm

 • 15

  Nguyễn Khánh

  15 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/50 điểm

 • 16

  Minh Lam

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/50 điểm

 • 17

  Ngô Khánh

  37 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/50 điểm

 • 18

  Đông Hải Nguyễn

  2753 điểm / 116 lần thi

  Điểm đạt: 0/50 điểm

Xem tất cả