Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Trắc nghiệm Tin học cơ bản 1

 • 60 phút
 • 50 câu
 • 5.000 đ
Hỗ trợ sinh viên, người thi tuyển dụng viên chức ôn tập Ứng dụng Công nghệ Thông tin theo chuẩn Bộ giáo dục và Đào tạo. Thời gian và số câu, giao diện làm bài giống như thi thật trên máy tính.
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 39 người tham gia
 • 48 lượt làm đề
 • 19% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trần Anh Tuấn

Xếp hạng làm bài thi

39+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trần Anh Tuấn

  57 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 2

  Thu

  134 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 3

  Nông Thị Thảo

  175 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 4

  Đinh Tuấn Anh

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 5

  Duong Oanh

  70 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 6

  THAO LE

  62 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 7

  huong nguyen

  59 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 8

  Nguyễn Văn Cường

  189 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 9

  Tuyến Bún

  62 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 10

  Meo Meo

  224 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 11

  Nguyen Ngoc Long

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 12

  Thủy Tô

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 13

  Vy Hà Thùy Trang

  28 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 14

  Ninh Trac

  18 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 15

  Lê Quý

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.4/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Thành Công

  26 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 17

  Nguyen Nam

  52 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 18

  Heo Pé

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 19

  Đặng Mình Tiến

  19 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 20

  Ngọc Đang Lười

  20 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 21

  Nguyễn T. Minh Thư

  28 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 22

  Linh Hoàng

  307 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 23

  Lê Đông

  12 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 24

  MinhTrí Ngô

  27 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 25

  Mai Thị Mai

  36 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 26

  Phù Thuỷ Nhỏ

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 27

  Bùi Trung Hiếu

  49 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 28

  Lê Việt

  8 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 29

  Nguyễn Trí Hiển

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 30

  Trần Quang Huy

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.6/10 điểm

 • 31

  Lý Việt Hoàng

  2 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.4/10 điểm

 • 32

  Hong Ngoc

  56 điểm / 44 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 33

  Lương Tiến Dũng

  128 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 34

  Hong Ngoc

  11 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 35

  Nguyễn Duy Khảnh

  1 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 36

  Nguyễn Châu

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 37

  Dũng Thanh Nguyễn

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 38

  hieu nguyen

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 39

  Trần Thị Trà My

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả