Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.514 đề thi | 80 bộ sưu tập

Bài Tập TRẮC NGHIỆM

 • 5 phút
 • 3 câu
 • Miễn phí

Chọn đáp án đúng nhất. Mỗi câu có 1p trả lời. hoàn thành tất cả các câu hỏi trong 5p

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 3 lượt làm đề
 • 33% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

20:16:00 04/03/2020
20:17:00 04/10/2020

Đề thi mới của tuat le

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Bảo Trâm

  10 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 2

  tuat le

  1 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 3

  Nguyễn Thủy

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm