Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.514 đề thi | 80 bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC LỚP 6

 • 15 phút
 • 6 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 6
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 7 người tham gia
 • 11 lượt làm đề
 • 82% đạt điểm pass
Đề thi mới của Huỳnh Thị Hồng Nam

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  NNBảo Thy

  324 điểm / 76 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Lê Hữu Trác

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Cutee LanAnh

  32 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Mộng Y Vũ

  7 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Khánh

  15 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 6

  Huỳnh Thị Hồng Nam

  4 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 7

  Quang

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

Xem tất cả