Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

đề test lại 19-22

 • 40 phút
 • 47 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 19 người tham gia
 • 25 lượt làm đề
 • 92% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Nga

Xếp hạng làm bài thi

19+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Huyên Huyên

  208 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nguyễn Hạnh

  410 điểm / 42 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Hải Phạm

  168 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Lương Dương

  310 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 5

  Bá Tuấn

  149 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 6

  Lê Hà

  249 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 7

  Trần Thị Hiệp

  222 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 9.6/10 điểm

 • 8

  Nguyễn Việt Hoàng

  167 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 9

  Nga Amy

  213 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 10

  Ly

  182 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 11

  Trương Thảo Liên

  157 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 12

  Hoàng Lê Phương Anh

  157 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 13

  Nguyễn Thị Hồng Thắm

  202 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 14

  Hoàng Tân Nhật

  132 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 15

  Nguyễn Vũ Phi Long

  204 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 16

  Hồ Trung

  174 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 17

  Hào Lê

  145 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 18

  Khuê KaKa

  137 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 19

  Nam Phan

  27 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

Xem tất cả