Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

NGHE HIỂU N5 LÂN 1

 • 35 phút
 • 24 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 3 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hanh nguyên

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hanh nguyên

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 19.8/60 điểm

 • 2

  Trang Mai

  108 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 17.4/60 điểm

 • 3

  cr

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/60 điểm