Ngân hàng đề thi

102.121 câu hỏi | 2.512 đề thi | 80 bộ sưu tập

Test từ vựng Mimi N2

 • 10 phút
 • 6 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thuy Le

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thuy Le

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm