Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

TV KJ NP N5 LAN 1

 • 25 phút
 • 33 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 6 lượt làm đề
 • 33% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hanh nguyên

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyên Quỳnh Anh Bùi

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 51.92/59 điểm

 • 2

  hoai

  35 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 44.84/59 điểm

 • 3

  cr

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 28.32/59 điểm

 • 4

  Lee Vo

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10.62/59 điểm

 • 5

  Hoang Linh

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.77/59 điểm

 • 6

  Hanh nguyên

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/59 điểm