Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

TV KJ NP N5 LAN 1

 • 25 phút
 • 33 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 2 người tham gia
 • 2 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hanh nguyên

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lee Vo

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 10.62/59 điểm

 • 2

  Hanh nguyên

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/59 điểm