Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Minitest Từ Vựng 33 Ngữ pháp 32

 • 13 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 15 người tham gia
 • 22 lượt làm đề
 • 82% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trương Thông

Xếp hạng làm bài thi

15+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lyn

  124 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Ha Quynh anh

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 3

  Hoaichou

  88 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 4

  kphonggiang

  107 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 5

  Thanh Thảo Dương

  55 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 6

  Phong Thanh

  97 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 7

  chau thanh nguyen

  60 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 8

  Quỳnh Nhi Lê Thị

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 9

  Thư Đỗ

  56 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 10

  Dang Nguyen

  128 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 11

  lam vu

  47 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 12

  Đình Đông

  58 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 79/100 điểm

 • 13

  Thịnh Nguyễn

  50 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 79/100 điểm

 • 14

  Hong Do

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 16/100 điểm

 • 15

  Chiến Phạm

  5 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

Xem tất cả