Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

Minitest Từ Vựng 33 Ngữ pháp 32

 • 13 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 25 người tham gia
 • 34 lượt làm đề
 • 65% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trương Thông

Xếp hạng làm bài thi

25+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lyn

  124 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Ha Quynh anh

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 3

  Hoaichou

  88 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 4

  kphonggiang

  107 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 5

  Thanh Thảo Dương

  55 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 6

  Phong Thanh

  97 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 7

  chau thanh nguyen

  60 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 8

  Quỳnh Nhi Lê Thị

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 9

  Thư Đỗ

  56 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 10

  Dang Nguyen

  128 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 11

  lam vu

  47 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 12

  Đình Đông

  58 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 79/100 điểm

 • 13

  Thịnh Nguyễn

  50 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 79/100 điểm

 • 14

  Thảo Mã

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 63/100 điểm

 • 15

  44 Trần Thị Thương 6A1

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 53/100 điểm

 • 16

  nvanh

  13 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 53/100 điểm

 • 17

  hoai

  35 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 53/100 điểm

 • 18

  ngọc nguyễn

  17 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 47/100 điểm

 • 19

  D Nguyen

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 42/100 điểm

 • 20

  Quân Nguyễn

  36 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 32/100 điểm

 • 21

  Hong Do

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 16/100 điểm

 • 22

  Khoản Tài

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 16/100 điểm

 • 23

  Hồ K (K bá đạo)

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 11/100 điểm

 • 24

  Nevie Vlan

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

 • 25

  Chiến Phạm

  5 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

Xem tất cả