Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Test Tổng Ngữ pháp Từ Vựng 26-30

 • 20 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 17 người tham gia
 • 23 lượt làm đề
 • 83% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trương Thông

Xếp hạng làm bài thi

17+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hoaichou

  88 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Quỳnh Nhi Lê Thị

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 3

  Lyn

  124 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 4

  Dang Nguyen

  128 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 5

  kphonggiang

  107 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 90/100 điểm

 • 6

  Đình Đông

  58 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 83/100 điểm

 • 7

  Ha Quynh anh

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 80/100 điểm

 • 8

  Thanh Thảo Dương

  55 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 77/100 điểm

 • 9

  Thư Đỗ

  56 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 77/100 điểm

 • 10

  Phong Thanh

  97 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 70/100 điểm

 • 11

  chau thanh nguyen

  60 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 63/100 điểm

 • 12

  Phương Ngân

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 60/100 điểm

 • 13

  Thịnh Nguyễn

  50 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 53/100 điểm

 • 14

  Trân Đoàn

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 43/100 điểm

 • 15

  Hong Do

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 33/100 điểm

 • 16

  Nevie Vlan

  8 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 27/100 điểm

 • 17

  vdanh

  57 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 23/100 điểm

Xem tất cả